საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო დეტალები:

შ.პ.ს. "ი.ტ.ა. ჯორჯია".
ს/კ. № 253071580
ტელ: +995 32 2 55 77 77
ფაქსი:+995 32 2 99 98 88 
ელ-ფოსტა: 
trip@itageorgia.ge

 

ძმები კაკაბაძეების ქუჩა № 2. 
(კინოს სახლის შენობა) 
0108, თბილისი, საქართველო.
ვებ-გვერდი: 
www.itageorgia.ge

საბანკო რეკვიზიტები:

თიბისი ბანკი
swift code: TBCBGE22

მიმღები: შ.პ.ს. "ი.ტ.ა. ჯორჯია". 
IBAN:GE91TB0600000018467720 GEL

   

საქართველოს ბანკი 
swift code: BAGAGE22 

მიმღები: შ.პ.ს. "ი.ტ.ა. ჯორჯია"
IBAN:GE43BG0000000121231800 GEL

მთავარი ოფისი

ძმ. კაკაბაძეების ქ. 2 (კინოს სახლის შენობა) 
0108, თბილისი, საქართველო.

ელ: +995 32 2 55 77 77 
ელ-ფოსტა: trip@itageorgia.ge

თბილისი ცენტრალის ოფისი

თბილისი ცენტრალი,
მე-3 სართული
ტელ:
 +995 32 2 55 77 77 
ელ-ფოსტა:
 tc@itageorgia.ge

 

ბათუმის ოფისი

ბათუმი
კ. გამსახურდიას ქ. 47 
ტელ:
 +995 32 2 55 77 77
ელ-ფოსტა: batumi@itageorgia.ge